www.puremind.pl

www.puremind.pl

Blog ogólnotematyczny

Kategorie pozostałe

Konferencja „Pedagogika Froebla – wyzwaniem dla nauczycieli, szansą dla dzieci”

Organizatorami tej Konferencji, którą zaplanowano na 9 listopada 2016 roku na konferencje Lublin są: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie,Wołyński Narodowy Uniwersytet im. Lesi Ukrainki w Łucku oraz Froebel.pl Konferencji chcą zwrócić szczególną uwagę na brak czasu dzieci młodszych na to, co w ich wieku. Niniejsza Konferencja ma zasięg międzynarodowy a jej nurtem przewodnim będą zmiany społeczno – gospodarcze, które mają wpływ na życie i rozwój dzieci. Wskazuje się, że dzieci mają szczegółowo zaplanowany dzień, godzina po godzinie, co uniemożliwia im spontaniczne zachowania.

Dlatego też naukowcy z całego świata przedstawiać będą w trakcie niniejszej Konferencji metody, które służą rozwijaniu wyobraźni u dzieci. Opiszą metody poznawcze i zaspokajające naturalną potrzebę dziecka, jaką jest ciekawość. Ponadto poruszą też tematy służące rozwojowi kreatywności dzieci, podejmowania przez nich decyzji oraz ich samodzielności w działaniu. Uczestnicy Konferencji będą mogli w szczegółowy sposób zapoznać się z metodą Froebla, uznanego pedagoga i twórcy wychowania przedszkolnego. W trakcie Konferencji jej uczestnikom zostaną przedstawione następujące zagadnienia: tradycyjne i nowe koncepcje zastosowania metody Froebla w czasach współczesnych, zaprezentowanie wyników z prac badawczych z zakresu zastosowania metody Froebla w różnych obszarach edukacji, doświadczenia z pracy przy zastosowaniu metody Froebla oraz refleksja nad środkami, celami i zadaniami współczesnej edukacji dzieci młodszych.

W trakcie Konferencji nie zabraknie wystąpień pedagogów, psychologów, socjologów, filozofów czy teologów. Konferencja sięgać będzie następujących tematów:uwarunkowań rozwojowych i społecznych aktywności w trakcie zabaw dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, współczesnej teorii i praktyki edukacyjnej z zastosowaniem metody Froebla, innowacyjnych zastosowań metody Froebla, metody Froebla, które są wyzwaniem dla nauczycieli, metody Froebla, które są szansą dla dzieci oraz metody Froebla, które mają wymiar etyczny i moralny. Konferencja zostanie podzielona na trzy sesje: warsztatową, plakatową oraz plenarną. Jest ona zdecydowanym krokiem w kierunku usprawnienia pracy nauczycielom oraz ułatwienia nauki dzieciom młodszym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *